В Югре для школьников введут ежемесячные контрольные срезы

В Югре для школьников введут ежемесячные контрольные срезыsource https://chestnaya-sovetskaya.ru/v-yugre-dlya-shkolnikov-vvedut-ezhemesyachnye-kontrolnye-srezy/
© lnfo.Site IT-comp.
Более новые Старые